الف سین

سلام خوش آمدید

۳ مطلب با موضوع «شنیدنی ها» ثبت شده است

خدا یه اولویت هایی داره...

تو هم یه اولویت هایی داری...

ابلیس زاهد بود ، عارف بود ، عابد بود...

فقط یکجا یک اولویت را قبول نکرد...

با هم بشنویم : دریافت

  • الف سین

ما خیلی کار عقب افتاده داریم...

یک جوان ملحد مارکسیست سر ایمان به کفر خواب را بر خود حرام کرد ما چه کردیم؟!

دریغ از یک چگوارا...

با هم بشنویم : دریافت

  • الف سین

داستان موسی و فرعون را بارها شنیده ای...

زمانی که حضرت موسی با قوم بنی اسرائیل به سمت نیل رفت ، وقتی بنی اسرائیل سپاهیان فرعون را به دنبال خود دیدند ترسیدند...

با هم بشنویم : دریافت

  • الف سین
الف سین

خرمشهرها در پیش است ...
"کسی می‌تواند از سیم ‌خاردار دشمن عبور کند که در سیم خاردار نفس خود گیر نکرده باشد"
شهید چیت‌سازیان

آخرین نظرات